Rapport fra Udvalget vedr. kommunale råd og nævn mv.

28-05-2003

Formålet med udvalgets arbejde har været at undersøge mulighederne for forenklinger for kommunerne i forbindelse med klagestruktur, råd og nævn uden klagebehandling og indberetninger på det kommunale område.

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2003 mellem regeringen og Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening blev der i efteråret 2002 nedsat et embedsmandsudvalg med repræsentanter fra Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

Formålet med udvalgets arbejde har været at undersøge mulighederne for forenklinger for kommunerne i forbindelse med klagestruktur, råd og nævn uden klagebehandling og indberetninger på det kommunale område.

Udvalget har gennemført en omfattende kortlægning af en række forhold på disse områder, herunder de muligheder for forenkling, som digitaliseringen af den offentlige forvaltning tilbyder.

Udvalget har som afslutning på sit arbejde fremlagt en rapport i maj 2003. I rapporten indgår foruden resultaterne af kortlægningen principielle overvejelser samt anbefalinger til forenklinger på følgende områder:

  • Den amtslige og kommunale klagestruktur 
  • Kommunale råd og nævn med opgaver af administrativ eller rådgivende karakter 
  • Afgivelse af kommunale indberetninger og redegørelser