Service i en omstillingstid

14-05-2003

I pjecen ”Service i en omstillingstid” fremlægger regeringen et bidrag til belysning af de fælles opgaver som stat, amter og kommuner står overfor. Samtidigt angiver regeringen i pjecen sine prioriteter og hovedmål.

I pjecen ”Service i en omstillingstid” fremlægger regeringen et bidrag til belysning af de fælles opgaver som stat, amter og kommuner står overfor. Samtidigt angiver regeringen i pjecen sine prioriteter og hovedmål. Der er gode muligheder for at prioritere fremgår det af pjecen. De offentlige serviceudgifter ligger allerede på et meget højt niveau i international sammenhæng. Ydermere er serviceniveauet på en række områder blevet hævet betydeligt i de senere år. Der er også muligheder for at opnå mere service og kvalitet for pengene gennem nytænkning og bedre tilrettelæggelse af indsatsen. I pjecen peger regeringen på nogle af de centrale muligheder.