Ældres økonomiske vilkår

01-10-2003

Som opfølgning på aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2003 er der gennemført en analyse af de ældres økonomiske vilkår med særligt henblik på den økonomiske situation for de økonomisk svagest stillede ældre.

Som opfølgning på aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2003 er der gennemført en analyse af de ældres økonomiske vilkår med særligt henblik på den økonomiske situation for de økonomisk svagest stillede ældre.
 
Rapporten belyser følgende emner:

  • Ældres indkomst- og formueforhold
  • De økonomisk svagest stillede blandt de ældre og i hele befolkningen
  • Betydningen af social- og skattelovgivningen for de ældres økonomiske situation
  • Ældreservice og ældres forbrug af sundhedsservice
  • De ældres fremtidige økonomiske vilkår
  • Dækningsgrader for pensionister

Rapporten er udarbejdet af et tværministerielt udvalg med deltagelse af Socialministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet."