• Færre regler - flere muligheder

  Publiceret 28-10-2003

  Færre regler - flere muligheder - regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

 • Mindre bureaukrati - helt enkelt!

  Publiceret 28-10-2003

  I pjecen ”Mindre bureaukrati – helt enkelt!” gives der eksempler på 10 områder, hvor lovgivning og administration er blevet forenklet til gavn for f.eks. frivillige foreninger, SU-modtagere og virksom ...

 • Sagsbehandlingstider i staten

  Publiceret 09-10-2003

  Finansministeriet har foretaget en undersøgelse af sagsbehandlingstider i staten i 2001.

 • Effektiv opgavevaretagelse i staten

  Publiceret 08-10-2003

  Effektiv opgavevaretagelse i staten samler vejledninger om: Effektiviseringsstrategier, Mål- og resultatstyring, Udbudspolitikker og Indkøbspolitikker

 • Ældres økonomiske vilkår

  Publiceret 01-10-2003

  Som opfølgning på aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2003 er der gennemført en analyse af de ældres økonomiske vilkår med særligt henblik på den økonomiske situation for ...