Færre regler - flere muligheder

28-10-2003

Færre regler - flere muligheder - regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

Da regeringen tiltrådte, var det med et ambitiøst mål om at mindske det offentlige bureaukrati og gøre dagligdagen lettere for borgere og virksomheder. Siden har regeringen taget initiativ til en omfattende forenklingsindsats.

Med indsatsen bliver love og regler forenklet, unødvendige administrative procedurer bliver fjernet og den offentlige administration bliver effektiviseret ved hjælp af digital forvaltning.

Regeringen har i oktober 2003 gjort status over den hidtidige indsats og sat mål for det videre arbejde. Resultater og initiativer er præsenteret i regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser ”Færre regler – flere muligheder”.