Forslag til Lov om offentlige betalinger m.v.

12-09-2003

Forslag til Lov om offentlige betalinger m.v.

Der anmodes om, at eventuelle kommentarer til forslaget er os i hænde senest mandag d. 29. september 2003. I det fremsendte udkast indgår ikke punktet vedrørende lovforslagets økonomiske konsekvenser m.v. Det bemærkes, at udkastet kun fremsendes elektronisk.

Høringssvar bedes sendt til og til kammeradvokaturet . Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede .