• Omkostningsprincipper i staten

    Publiceret 16-09-2003

    Over de næste år gennemføres en reform af det statslige budget- og regnskabssystem. Herefter vil de statslige regnskaber og budgetter blive udarbejdet efter omkostningsprincipper og dermed svare bedre ...

  • Forslag til Lov om offentlige betalinger m.v.

    Publiceret 12-09-2003

    Forslag til Lov om offentlige betalinger m.v.