Omkostningsprincipper i staten

16-09-2003

Over de næste år gennemføres en reform af det statslige budget- og regnskabssystem. Herefter vil de statslige regnskaber og budgetter blive udarbejdet efter omkostningsprincipper og dermed svare bedre til regnskabsaflæggelsen i private virksomheder og selvejende institutioner. Målet er at forbedre den økonomiske styring i staten.

Over de næste år gennemføres en reform af det statslige budget- og regnskabssystem. Herefter vil de statslige regnskaber og budgetter blive udarbejdet efter omkostningsprincipper og dermed svare bedre til regnskabsaflæggelsen i private virksomheder og selvejende institutioner. Målet er at forbedre den økonomiske styring i staten.

Omkostningsprincipper i staten henvender sig til statslige ledere, økonomimedarbejdere og andre interesserede, som ønsker en kort introduktion til baggrund og hovedprincipper for en kommende budget- og regnskabsreform. Pjecen beskriver blandt andet hvad omkostningsprincipper er, hvad de ændrede budget- og regnskabsprincipper konkret vil betyde for arbejdet i statens ministerier og styrelser og endelig, hvad der i de kommende år vil ske i forbindelse med indførelsen af reformen.