• Økonomisk Redegørelse, august 2004

    Publiceret 26-08-2004

    Økonomisk Redegørelse indeholder Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2005 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken

  • Budgetoversigt 2, august 2004

    Publiceret 26-08-2004

    Af Budgetoversigt 2, august 2004, fremgår det blandt andet, at finanslovsforslaget for 2005 indebærer et overskud på statens DAU-saldo på 20,5 mia. kr. i 2005, mens der i 2004 skønnes et DAU-overskud ...