Mindre bøvl - mere frihed

03-12-2004

Regeringen fremlægger nu for tredje gang en handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser. Handlingsplanen indeholder nye initiativer samt en status på resultaterne af arbejdet hidtil.

Der findes mere end 10.000 love og bekendtgørelser, som regulerer alt fra tidens fastsættelse til husdyrhold. Love og regler er med til at sikre, at samfundet fungerer, men reguleringen kan tage overhånd, og bureaukratiet kan få unødigt vokseværk.

Da regeringen tiltrådte, var det derfor med en målsætning om at gennemføre regelforenkling og administrative lettelser for borgere og virksomheder.

Regeringen fremlægger nu for tredje gang en handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser. Handlingsplanen indeholder nye initiativer samt en status på resultaterne af arbejdet hidtil