Dansk økonomi – robust og på sporet

16-01-2004

Pjecen forholder sig til forskellige synspunkter, som har været oppe i debatten om den danske økonomis tilstand, udsigterne for ledighed og offentlige finanser samt finanspolitikkens holdbarhed.