• Kommunal Budgetoversigt - Budget 2004 og aftalerne

  Publiceret 30-01-2004

  Regeringen indgik den 13. og 14. juni aftaler med henholdsvis KL og Amtsrådsforeningen om kommunernes og amternes økonomi i 2004.

 • Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP)

  Publiceret 28-01-2004

  Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service til borgerne. Anvendelsen af private leverandører kan give øget effektivitet og fleksibilitet.

 • Dansk økonomi – robust og på sporet

  Publiceret 16-01-2004

  Pjecen forholder sig til forskellige synspunkter, som har været oppe i debatten om den danske økonomis tilstand, udsigterne for ledighed og offentlige finanser samt finanspolitikkens holdbarhed.

 • Staten som aktionær

  Publiceret 12-01-2004

  De seneste 10 års erfaringer med statens anvendelse af aktieselskabsformen viser, at der er en vis uklarhed om, hvilke vilkår og spilleregler der gælder, når et statsligt driftsområde etableres i akti ...

 • Staten som aktionær - sammenfatning

  Publiceret 08-01-2004

  De seneste 10 års erfaringer med statens anvendelse af aktieselskabsformen viser, at der er en vis uklarhed om, hvilke vilkår og spilleregler der gælder, når et statsligt driftsområde etableres i akti ...