Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP)

28-01-2004

Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service til borgerne. Anvendelsen af private leverandører kan give øget effektivitet og fleksibilitet.

Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service til borgerne. Anvendelsen af private leverandører kan give øget effektivitet og fleksibilitet. Regeringen ønsker derfor at fremme nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og den offentlige sektor.