Kommunal Budgetoversigt - Budget 2004 og aftalerne

30-01-2004

Regeringen indgik den 13. og 14. juni aftaler med henholdsvis KL og Amtsrådsforeningen om kommunernes og amternes økonomi i 2004.

Regeringen indgik den 13. og 14. juni aftaler med henholdsvis KL og Amtsrådsforeningen om kommunernes og amternes økonomi i 2004. Endvidere forelå der den 17. juni et forhandlingsresultat med henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune vedrørende 2004.

Budgetoversigten sammenholder kommunernes og amternes budgetter for 2004 med kommuneaftalerne for 2004.

Budgetterne for 2004 viser for andet år i træk en historisk god overensstemmelse mellem de aftalte og de budgetterede udgiftsniveauer i KL-kommuner og amter, og samtidig overholder såvel kommunerne som amterne aftalen om uændret skat. Budgetterne tyder således på en forbedret styrbarhed.

Når budgetterne for 2004 sammenholdes med kommuneaftalerne for 2004 ses der på de udgifter der indgår i aftalerne. Udover det aftalte udgiftsniveau kommer merudgifter, der direkte er kompenseret af staten over bloktilskuddet som følge af DUT-princippet. Der er derfor en forskel imellem udgiftsvæksten i de kommunale budgetter når disse sammenholdes med kommuneaftalerne og den samlede udgiftsvækst i den kommunale sektors budgetter, jf. boks 1.1.