Aftaler om den kommunale økonomi for 2005

23-06-2004

Regeringen indgik den 11. og 12. juni aftaler med henholdsvis Amtsrådsforeningen og KL om amternes og kommunernes økonomi i 2005.

Regeringen indgik den 11. og 12. juni aftaler med henholdsvis Amtsrådsforeningen og KL om amternes og kommunernes økonomi i 2005. Endvidere forelå der den 15. juni et forhandlingsresultat med henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune vedrørende 2005.