• Administrative fællesskaber – status og inspiration

  Publiceret 29-06-2004

  Finansministeriet har på baggrund af bidrag fra en tværministeriel referencegruppe udarbejdet en publikation om administrative fællesskaber.

 • Finansredegørelse 2004

  Publiceret 28-06-2004

  Dansk økonomi er som udgangspunkt robust. Der er udsigt til en pæn BNP-vækst, faldende ledighed og opsparingsbalancerne er relativt sunde. Der er således grundlag for at rette fokus på de mere langsig ...

 • Fordeling og incitamenter 2004

  Publiceret 28-06-2004

  Fordeling og incitamenter 2004 indeholder analyser af indkomsternes fordeling samt af den økonomiske tilskyndelse til at arbejde, herunder virkningen af skattenedsættelserne på arbejdsindkomst.

 • Aftaler om den kommunale økonomi for 2005

  Publiceret 23-06-2004

  Regeringen indgik den 11. og 12. juni aftaler med henholdsvis Amtsrådsforeningen og KL om amternes og kommunernes økonomi i 2005.

 • Vejledning om klare mål og mere åbenhed

  Publiceret 18-06-2004

  Formålet med ”Klare mål og mere åbenhed” er at skabe størst mulig åbenhed om, hvad borgere og virksomheder kan forvente af de statslige institutioners service og betjening. Dermed er ”Klare mål og mer ...

 • Statens selskaber 2004

  Publiceret 16-06-2004

  Statens selskaber 2004 giver et overblik over udviklingen i statslige aktieselskaber og delvist statsligt ejede aktieselskaber.

 • Lavindkomstgruppen - mobilitet og sammensætning

  Publiceret 16-06-2004

  Rapporten ”Lavindkomstgruppen – mobilitet og sammensætning ” indeholder en analyse af lavindkomstgruppen i Danmark med fokus på gruppens sammensætning, udvikling og mobiliteten ud af lavindkomstgruppe ...

 • Betænkning nr. 1443 - Embedsmænds rådgivning og bistand

  Publiceret 07-06-2004

  Betænkning fra Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre.