Fordeling og incitamenter 2004

28-06-2004

Fordeling og incitamenter 2004 indeholder analyser af indkomsternes fordeling samt af den økonomiske tilskyndelse til at arbejde, herunder virkningen af skattenedsættelserne på arbejdsindkomst.

Fordeling og incitamenter 2004 indeholder analyser af indkomsternes fordeling samt af den økonomiske tilskyndelse til at arbejde, herunder virkningen af skattenedsættelserne på arbejdsindkomst.

Fordeling og incitamenter 2004 belyser blandt andet:

  • Familiernes indkomstudvikling

  • Indkomstfordelingen 1983-2002 og set i et livsperspektiv

  • Lavindkomstgruppen i Danmark
  • Metodegrundlag for analyser af indkomstfordelingen

  • Marginalskatten på arbejdsindkomst og sammensatte marginalprocenter

  • Det økonomiske incitament til at være i beskæftigelse