Lavindkomstgruppen - mobilitet og sammensætning

16-06-2004

Rapporten ”Lavindkomstgruppen – mobilitet og sammensætning ” indeholder en analyse af lavindkomstgruppen i Danmark med fokus på gruppens sammensætning, udvikling og mobiliteten ud af lavindkomstgruppen.

Rapporten ”Lavindkomstgruppen – mobilitet og sammensætning ” indeholder en analyse af lavindkomstgruppen i Danmark med fokus på gruppens sammensætning, udvikling og mobiliteten ud af lavindkomstgruppen.

Opgørelserne dækker til og med 2002, som er det seneste år med repræsentative taloplysninger. Derfor indeholder rapporten også en kort gennemgang af initiativer gennem de seneste par år, som har haft betydning for svage grupper, indkomstfordelingen og tilskyndelsen til at søge arbejde.