Statens selskaber 2004

16-06-2004

Statens selskaber 2004 giver et overblik over udviklingen i statslige aktieselskaber og delvist statsligt ejede aktieselskaber.

Statens selskaber 2004 giver et overblik over udviklingen i statslige aktieselskaber og delvist statsligt ejede aktieselskaber.

Der gives indledningsvist et overblik over statens aktieposter, der pr. 31. december 2003 var fordelt på 23 selskaber, hvoraf 13 var statslige aktieselskaber. Dertil kommer DSB, der er en selvstændig offentlig virksomhed. Endvidere beskrives overordnet selskabernes økonomiske resultater for regnskabsåret 2003 samt statens udbytteindtægter. 

Statens selskaber 2004 følger op på anbefalingerne i publikationen Staten som aktionær om bestyrelsessammensætningen i statslige aktieselskaber, og der gives en status for den aktuelle sammensætning af bestyrelserne, både i relation til erhvervsmæssig baggrund, anciennitet, alder og køn.   

Endelig indeholder publikationen en række faktuelle oplysninger, herunder bestyrelsessammensætningen og finansielle nøgletal, for de selskaber mv., som staten helt eller delvist ejer. For de større selskaber er disse oplysninger suppleret med en beskrivelse af deres overordnede forretningsmæssige udvikling.