Vejledning om klare mål og mere åbenhed

18-06-2004

Formålet med ”Klare mål og mere åbenhed” er at skabe størst mulig åbenhed om, hvad borgere og virksomheder kan forvente af de statslige institutioners service og betjening. Dermed er ”Klare mål og mere åbenhed” med til at sikre en forventnings­afstemning mellem borgere og virksomheder.

Formålet med ”Klare mål og mere åbenhed” er at skabe størst mulig åbenhed om, hvad borgere og virksomheder kan forvente af de statslige institutioners service og betjening. Dermed er ”Klare mål og mere åbenhed” med til at sikre en forventnings­afstemning mellem borgere og virksomheder.

Vejledningen er den konkrete udmøntning af regeringens handlings­plan om ”Klare mål og mere åbenhed” fra april 2004 foranlediget af det supplerende regeringsgrundlag ”Vækst, Velfærd – Fornyelse II” fra august 2003.