Flere i beskæftigelse - lavere ledighed

16-03-2004

Regeringen vil fremskynde det forventede opsving ved at søge tilslutning til en række initiativer.

Regeringen vil fremskynde det forventede opsving ved at søge tilslutning til følgende initiativer:

1. Fremrykning af den besluttede nedsættelse af skatten på arbejde, så den får fuld virkning i 2004.

2.  Suspendering af indbetaling til Særlig Pensionsopsparing i 2004 og 2005.

3. Fremrykning af udmøntningen af social- og sundhedspuljen.

4. Fremrykning af boligbyggeri og offentlige investeringer.

5. En samlet pakke af forslag om uddannelse for og opkvalificering af ledige og beskæftigede.