Konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser i Sverige

29-09-2004

Rapporten har til formål at formidle viden om og erfaringer med frit valg, udbud, udlicitering eller anden form for konkurrenceudsættelse på velfærdsområderne i Sverige samt at perspektivere de svenske erfaringer til udviklingen i Danmark.

Rapporten har til formål at formidle viden om og erfaringer med frit valg, udbud, udlicitering eller anden form for konkurrenceudsættelse på velfærdsområderne i Sverige samt at perspektivere de svenske erfaringer til udviklingen i Danmark.
 
På flere af de offentlige velfærdsområder er Sverige nået længere end Danmark med at anvende eksterne leverandører. Rapporten viser, at det er muligt at opnå god kvalitet, høj medarbejdertilfredshed og fleksibilitet i tilbuddene ved at inddrage private leverandører på velfærdsområderne.