Aftaler om den kommunale økonomi for 2006

21-06-2005

Regeringen indgik den 10. og 11. juni aftaler med henholdsvis KL og Amtsrådsforeningen om kommunernes og amternes økonomi for 2006. Endvidere forelå der den 15. og 16. juni et forhandlingsresultat med henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommune vedrørende 2006.

Regeringen indgik den 10. og 11. juni aftaler med henholdsvis KL og Amtsrådsforeningen om kommunernes og amternes økonomi for 2006. Endvidere forelå der den 15. og 16. juni et forhandlingsresultat med henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommune vedrørende 2006.