• Det mener brugerne! Brugertilfredshed med dagpasnings-, skole- og ældreområdet

  Publiceret 30-06-2005

  Finansministeriet og KL har i januar 2005 gennemført en landsdækkende undersøgelse om brugernes tilfredshed med dagpasnings-, skole- og ældreområdet.

 • Statens selskaber 2005

  Publiceret 28-06-2005

  Statens selskaber 2005 giver et overblik over udviklingen i statslige aktieselskaber og delvist statsligt ejede aktieselskaber.

 • Budgetredegørelse 2005

  Publiceret 23-06-2005

  Budgetredegørelse 2005 sætter fokus på blandt andet: De offentlige udgifter og det offentlige personaleforbrug, produktivitet og produktivitetsudvikling i den offentlige og private sektor, produktivit ...

 • Aftaler om den kommunale økonomi for 2006

  Publiceret 21-06-2005

  Regeringen indgik den 10. og 11. juni aftaler med henholdsvis KL og Amtsrådsforeningen om kommunernes og amternes økonomi for 2006. Endvidere forelå der den 15. og 16. juni et forhandlingsresultat med ...

 • Drivkræfter og barrierer for udlicitering i kommunerne

  Publiceret 15-06-2005

  Udliciteringsrådet har ønsket at bidrage til større viden om, hvorfor nogle kommuner udliciterer meget og andre lidt. Dermed vil Rådet samtidig bidrage til debatten i de enkelte kommuner om muligheden ...