Det mener brugerne! Brugertilfredshed med dagpasnings-, skole- og ældreområdet

30-06-2005

Finansministeriet og KL har i januar 2005 gennemført en landsdækkende undersøgelse om brugernes tilfredshed med dagpasnings-, skole- og ældreområdet.

Finansministeriet og KL har gennemført en landsdækkende undersøgelse af brugernes tilfredshed med dagpasnings-, skole- og ældreområdet.

Undersøgelsen slår fast, at brugerne landet over er meget tilfredse med serviceydelserne på de tre områder. Brugerne er også glade for muligheden for frit at vælge mellem forskellige dagpasningstilbud, skoler og leverandører af hjemmehjælp.

Undersøgelsen bekræfter også, at flere ressourcer til dagpasningstilbuddene og skolerne ikke er en garanti for højere kvalitet. Det er de kommunale medarbejders – pædagogernes, lærernes og hjemmehjælpernes - faglige og sociale indsats, der er afgørende for brugerens oplevede kvalitet af serviceydelserne.