Drivkræfter og barrierer for udlicitering i kommunerne

15-06-2005

Udliciteringsrådet har ønsket at bidrage til større viden om, hvorfor nogle kommuner udliciterer meget og andre lidt. Dermed vil Rådet samtidig bidrage til debatten i de enkelte kommuner om muligheden for besparelser og serviceforbedringer gennem udlicitering.

Udliciteringsrådet har ønsket at bidrage til større viden om, hvorfor nogle kommuner udliciterer meget og andre lidt. Dermed vil Rådet samtidig bidrage til debatten i de enkelte kommuner om muligheden for besparelser og serviceforbedringer gennem udlicitering.

Udliciteringsrådet har derfor bedt Rambøll Management forestå en undersøgelse af drivkræfterne bag og barriererne for udlicitering i udvalgte kommuner, der på udvalgte serviceområder har valgt at udlicitere, henholdsvis ikke at udlicitere.

Undersøgelsen viser, at partifarve spiller en begrænset rolle, når kommunerne udbyder opgaver til private. Det afgørende er ofte pragmatiske og konkrete forhold i den enkelte kommune, herunder om der er en forvent-ning om, at udlicitering vil skabe serviceforbedringer eller økonomiske besparelser.

Det fremgår også, at udlicitering i de udvalgte kommuner har medført økonomiske besparelser, om end høje besparelsesprocenter er sjældne. I kommuner, som har udliciteret, er der samtidig en tendens til, at det har ført til kvalitetsforbedringer og øget produktivitet.