Statens selskaber 2005

28-06-2005

Statens selskaber 2005 giver et overblik over udviklingen i statslige aktieselskaber og delvist statsligt ejede aktieselskaber.

Statens selskaber 2005 giver et overblik over udviklingen i statslige aktieselskaber og delvist statsligt ejede aktieselskaber.

Der gives indledningsvist et overblik over statens aktieposter, der pr. 31. december 2004 var fordelt på 22 aktive selskaber, hvoraf 15 var statslige aktieselskaber. Dertil kommer DSB, der er en selvstændig offentlig virksomhed. Endvidere beskrives overordnet selskabernes økonomiske resultater for regnskabsåret 2004 samt statens udbytteindtægter.

Statens selskaber 2005 indeholder desuden en sammenligning af statens anvendelse af ejerskabsformen med det statslige ejerskab i Norge og Sverige. Både den norske og svenske stat er ejermæssigt engageret i brancher, hvor den danske stat aldrig har været eller ikke længere er tilstede. Endvidere er det i Norge og Sverige valgt at anvende selskabsformen for en række aktiviteter, der i Danmark er organiseret tættere på den statslige forvaltning.

Endelig indeholder publikationen en række faktuelle oplysninger, herunder bestyrelsessammensætningen og finansielle nøgletal, for de selskaber mv., som staten helt eller delvist ejer. For de større selskaber er disse oplysninger suppleret med en beskrivelse af deres overordnede forretningsmæssige udvikling.