Budgetoversigt 1, maj 2005

27-05-2005

Ifølge statsregnskabet udgør overskuddet på statens finanser 27,7 mia.kr. i 2004, og i 2005 skønnes overskuddet til 30,7 mia.kr., jf. Budgetoversigt 1, maj 2005. I begge år er overskuddet opjusteret i forhold til decemberoversigten, hvilket især kan henføres til indtægterne fra pensionsafkast- og selskabsskat.

Ifølge statsregnskabet udgør overskuddet på statens finanser 27,7 mia.kr. i 2004, og i 2005 skønnes overskuddet til 30,7 mia.kr., jf. Budgetoversigt 1, maj 2005. I begge år er overskuddet opjusteret i forhold til decemberoversigten, hvilket især kan henføres til indtægterne fra pensionsafkast- og selskabsskat.

Den foreløbige opgørelse af de samlede offentlige finanser fra Danmarks Statistik viser et overskud på 33,7 mia.kr. i 2004, og overskuddet skønnes til 38,8 mia.kr. i 2005 og 36,4 mia.kr. i 2006. I pct. af BNP svarer det til 2,3 pct. i 2004, 2,6 pct. i 2005 og 2,3 pct. i 2006.

Der skønnes et omtrent neutralt bidrag til den økonomiske aktivitet fra finanspolitikken i 2005, mens finanspolitikkens stramhedsgrad i 2006 endnu ikke er fastlagt. De konkrete finanspolitiske prioriteringer vil finde sted i løbet af 2005, herunder i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2006, der præsenteres i august.