• Budgetoversigt 1, maj 2005

  Publiceret 27-05-2005

  Ifølge statsregnskabet udgør overskuddet på statens finanser 27,7 mia.kr. i 2004, og i 2005 skønnes overskuddet til 30,7 mia.kr., jf. Budgetoversigt 1, maj 2005. I begge år er overskuddet opjusteret i ...

 • Økonomisk Redegørelse, maj 2005

  Publiceret 27-05-2005

  Økonomisk Redegørelse, maj 2005

 • Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark

  Publiceret 26-05-2005

  Forum for offentlig topledelse har udarbejdet et kodeks for god offentlig topledelse. Kodeks indeholder ni anbefalinger, som udgør rygraden i kodeks. Anbefalingerne skal fungere som et fælles normsæt ...

 • Statsligt forskningsbudget 2005 ("Forskningens Finanslov")

  Publiceret 02-05-2005

  Rapporten fokuserer indledningsvis på en beskrivelse af de samlede statslige forskningsbevillinger, herunder aftalerne om Finansloven for 2004.