Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark

26-05-2005

Forum for offentlig topledelse har udarbejdet et kodeks for god offentlig topledelse. Kodeks indeholder ni anbefalinger, som udgør rygraden i kodeks. Anbefalingerne skal fungere som et fælles normsæt for, hvad der kendetegner den gode offentlige topleder.

Forum for offentlig topledelse har udarbejdet et kodeks for god offentlig topledelse. Kodeks indeholder ni anbefalinger, som udgør rygraden i kodeks. Anbefalingerne skal fungere som et fælles normsæt for, hvad der kendetegner den gode offentlige topleder.

Det er ambitionen, at de ni anbefalinger: a) indfanger de væsentligste toplederopgaver, b) kan udgøre en fælles referenceramme for topledere på tværs af den offentlige sektor, c) skærper den enkelte topleders fokus på egen rolle, ledelsesstil og adfærd, d) giver den enkelte topleder anledning til med mellemrum at reflektere over sin egen ledelsespraksis i forhold til organisationens resultater og e) vil blive brug i dialog i toppen af den enkelte offentlige organisation.

Til den enkelte topleders eget brug er der udviklet en metode til selvevaluering - et kodeks-spejl. Metodens sigte er, at give den enkelte topleder anledning til at reflektere over egen ledelsespraktisk i lyset af anbefalingerne i kodeks.

For mere information se www.publicgovernance.dk .