Økonomisk Redegørelse, maj 2005

27-05-2005

Økonomisk Redegørelse, maj 2005

Opsvinget i Danmark har været i gang i ca. 1½ år og har primært været drevet af den indenlandske efterspørgsel. Privatforbruget og boliginvesteringerne er steget mærkbart, blandt andet understøttet af de lave renter samt gennemførte skattenedsættelser og øvrige initiativer i Forårspakken. Erhvervsinvesteringerne steg også pænt i 2004, mens fremgangen i eksporten har været mere afdæmpet og mindre end eksportmarkedsvæksten.

Den stigende vækst har gradvist ført til en vending på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen steg med 3.000 personer i 2004 efter fald i de foregående to år. Den registrerede ledighed er faldet med ca. 20.000 personer fra udgangen af 2003 til marts 2005.

Dansk økonomi er dermed kommet igennem den internationale lavkonjunktur med et i historisk sammenhæng lavt ledighedsniveau, pæne overskud på betalingsbalancen og sunde offentlige finanser. Overskuddet på de offentlige finanser er oprevideret mærkbart i 2004 og har et niveau, som er på linje med de mellemfristede mål om strukturelle overskud på mellem 1½ og 2½ pct. af BNP i gennemsnit frem til 2010.

Efter en vis opbremsning i forbrugsvæksten i starten af i år ventes det igangværende moderate opsving at fortsætte i 2005 og ind i 2006. Væksten i BNP skønnes uændret til 2,4 pct. i 2005 og er justeret marginalt op til 2,2 pct. i 2006. Det indebærer, at ledigheden kan forventes at aftage yderligere de kommende år.

Samlet er vækstudsigterne dermed ikke ændret siden december, men sammensætningen er forrykket i retning af større indenlandsk efterspørgsel og mere afdæmpet træk fra vigtige danske eksportmarkeder.