Introduktion til et omkostningsbaseret bevillingssystem

03-04-2006

Det statslige budget- og regnskabssystem bliver moderniseret i løbet af de næste år. Reformen indebærer, at statslige regnskaber og budgetter skal udarbejdes efter omkostningsprincipper – hvilket bedre svarer til praksis fra den private sektor.

Det statslige budget- og regnskabssystem bliver moderniseret i løbet af de næste år. Reformen indebærer, at statslige regnskaber og budgetter skal udarbejdes efter omkostningsprincipper – hvilket bedre svarer til praksis fra den private sektor.

Formålet med reformen er at forbedre økonomistyringen i de statslige institutioner. De nye regnskabs- og bevillingsprincipper giver større gennemsigtighed og synlighed om, hvad det koster at løse de forskellige opgaver i staten. Både politikere og økonomichefer får dermed et bedre fundament for at prioritere ressourcerne og bedre mulighed for at inddrage driftsøkonomiske overvejelser i beslutningsgrundlaget.

”Introduktion til et omkostningsbaseret bevillingssystem” giver en indføring i det nye bevillingssystem. Publikationen beskriver også de styringsmæssige perspektiver og ansvar for statens ledere i det nye bevillingssystem.