• Danmarks Konvergensprogram 2006

  Publiceret 20-12-2006

  Danmarks konvergensprogram for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i den reformerede Stabilitets- og Vækstpagt. Konvergensprogrammet udarbejdes én gang om året og sendes til EU.

 • Budgetoversigt 3, december 2006

  Publiceret 05-12-2006

  I finansloven for 2007 skønnes overskuddet på statens DAU-saldo til 68½ mia. kr. i 2007, mens der i 2006 skønnes et overskud på ca. 83¾ mia.kr. De store overskud i 2006 og 2007 skyldes navnlig den gun ...

 • Økonomisk Redegørelse, december 2006

  Publiceret 05-12-2006

  Økonomisk Redegørelse, december 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2008 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

 • Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering

  Publiceret 27-11-2006

  Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering

 • På vej mod en kvalitetsreform - debatpjece om udfordringerne

  Publiceret 16-11-2006

  Regeringen vil i sommeren 2007 fremlægge en strategi for en kvalitetsreform. En reform, som skal sikre fortsat fornyelse og udvikling af det danske velfærdssamfund. Denne pjece fortæller om de udfordr ...

 • Aftaler om Finansloven for 2007

  Publiceret 09-11-2006

  "Aftaler om Finansloven for 2007" indeholder alle finanslovaftalerne for 2007.

 • Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen mv.

  Publiceret 06-11-2006

  Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Opfølgning på velfærdsaftalen. Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring. Aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen følger op på velfærdsaftalen o ...

 • Danmarks nationale reformprogram - første fremskridtsrapport

  Publiceret 03-11-2006

  Reformprogrammet er Danmarks nationale bidrag til Lissabon-strategien, som er EU’s strategi for øget vækst og beskæftigelse. Ifølge Lissabon-strategiens treårige cyklus skal medlemslandene hvert tredj ...

 • Budgetoversigt 2, august 2006

  Publiceret 28-08-2006

  På baggrund af finanslovforslaget for 2007 skønnes overskuddet på statens finanser til 60 mia.kr. i 2007, mens der i 2006 skønnes et overskud på ca. 76¼ mia.kr. De markante overskud i 2006 og 2007 kan ...

 • Økonomisk Redegørelse, august 2006

  Publiceret 28-08-2006

  Økonomisk Redegørelse, August 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.