• Danmarks Konvergensprogram 2006

  Publiceret 20-12-2006

  Danmarks konvergensprogram for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i den reformerede Stabilitets- og Vækstpagt. Konvergensprogrammet udarbejdes én gang om året og sendes til EU.

 • Økonomisk Redegørelse, december 2006

  Publiceret 05-12-2006

  Økonomisk Redegørelse, december 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2008 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

 • Budgetoversigt 3, december 2006

  Publiceret 05-12-2006

  I finansloven for 2007 skønnes overskuddet på statens DAU-saldo til 68½ mia. kr. i 2007, mens der i 2006 skønnes et overskud på ca. 83¾ mia.kr. De store overskud i 2006 og 2007 skyldes navnlig den gun ...

 • Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering

  Publiceret 27-11-2006

  Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering

 • På vej mod en kvalitetsreform - debatpjece om udfordringerne

  Publiceret 16-11-2006

  Regeringen vil i sommeren 2007 fremlægge en strategi for en kvalitetsreform. En reform, som skal sikre fortsat fornyelse og udvikling af det danske velfærdssamfund. Denne pjece fortæller om de udfordr ...

 • Aftaler om Finansloven for 2007

  Publiceret 09-11-2006

  "Aftaler om Finansloven for 2007" indeholder alle finanslovaftalerne for 2007.

 • Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen mv.

  Publiceret 06-11-2006

  Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Opfølgning på velfærdsaftalen. Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring. Aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen følger op på velfærdsaftalen o ...

 • Danmarks nationale reformprogram - første fremskridtsrapport

  Publiceret 03-11-2006

  Reformprogrammet er Danmarks nationale bidrag til Lissabon-strategien, som er EU’s strategi for øget vækst og beskæftigelse. Ifølge Lissabon-strategiens treårige cyklus skal medlemslandene hvert tredj ...

 • Reformer og velfærd, Finanslovforslaget for 2007

  Publiceret 28-08-2006

  Den danske økonomi er stærk. Der er overskud på de offentlige finanser og på betalingsbalancen. Udlandsgælden er væk, og den offentlige gæld reduceres som planlagt. Lønmodtagerbeskæftigelsen er den hø ...

 • Økonomisk Redegørelse, august 2006

  Publiceret 28-08-2006

  Økonomisk Redegørelse, August 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.