Budgetoversigt 2, august 2006

28-08-2006

På baggrund af finanslovforslaget for 2007 skønnes overskuddet på statens finanser til 60 mia.kr. i 2007, mens der i 2006 skønnes et overskud på ca. 76¼ mia.kr. De markante overskud i 2006 og 2007 kan primært henføres til betydelige merindtægter fra Nordsø-aktiviteterne samt den gunstige konjunktursituation.

På baggrund af finanslovforslaget for 2007 skønnes overskuddet på statens finanser til 60 mia.kr. i 2007, mens der i 2006 skønnes et overskud på ca. 76¼ mia.kr. De markante overskud i 2006 og 2007 kan primært henføres til betydelige merindtægter fra Nordsø-aktiviteterne samt den gunstige konjunktursituation.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til ca. 50 mia. kr. i 2006 og ca. 47¾ mia. kr. i 2007. Det svarer til 3,1 pct. af BNP i 2006 og 2,8 pct. af BNP i 2007.

Finanspolitikkens virkning på den økonomiske aktivitet skønnes at være svagt afdæmpende i 2007 målt ved finanseffekten.