Økonomisk Redegørelse, august 2006

28-08-2006

Økonomisk Redegørelse, August 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

Økonomisk Redegørelse, August 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

Efter kraftig vækst i BNP på 3,6 pct. i 2005 ventes en fortsat pæn, men mere afdæmpet vækst på 2,7 pct. i 2006 og 2,0 pct. i 2007. Stigningen i produktionen forventes at øge den private beskæftigelse med i alt 40.000 personer i 2006 og 2007, mens ledigheden i 2007 forventes at nå ned på et gennemsnitligt niveau på 120.000 personer, svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken.

Det øgede pres på arbejdsmarkedet ventes at give anledning til en gradvis forøgelse af lønstigningstakten. Inflationen skønnes i både 2006 og 2007 at blive omkring 2 pct.. Det afspejler en forudsætning om vigende energipriser og gradvist tiltagende underliggende inflation i Danmark. Der forventes et vigende overskud på betalingsbalancen, som skønnes til ca. cc kr. i 2006 og 2007.

De offentlige finanser ventes at vise overskud på henholdsvis 50 mia. kr. og 47¾ mia. kr. i 2006 og 2007, efter et stort overskud på 61¼ mia. kr. i 2005. De ekstraordinært store overskud i årene 2005-2007 øger tempoet for gældsnedbringelsen, der dermed er på forkant af 2010-planen.