Reformer og velfærd, Finanslovforslaget for 2007

28-08-2006

Den danske økonomi er stærk. Der er overskud på de offentlige finanser og på betalingsbalancen. Udlandsgælden er væk, og den offentlige gæld reduceres som planlagt. Lønmodtagerbeskæftigelsen er den højeste nogensinde, og ledigheden den laveste i over 30 år. Det indebærer en historisk mulighed for at få flere ledige ud på arbejdsmarkedet.

Den danske økonomi er stærk. Der er overskud på de offentlige finanser og på betalingsbalancen. Udlandsgælden er væk, og den offentlige gæld reduceres som planlagt. Lønmodtagerbeskæftigelsen er den højeste nogensinde, og ledigheden den laveste i over 30 år. Det indebærer en historisk mulighed for at få flere ledige ud på arbejdsmarkedet.

Med finanslovforslaget for 2007 lægger regeringen både op til konkrete velfærdsforbedringer samt til investeringer og reformer, der skal fremtidssikre velfærden.

I forlængelse af aftalen om velfærdsreformer og investeringer i fremtiden foreslår regeringen, at der afsættes 2 mia. kr. i 2007 stigende til 10 mia. kr. i 2012 til forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri samt voksen- og efteruddannelse. Desuden afsættes midler til gennemførelse af de aftalte arbejdsmarkedsinitiativer.

Der afsættes endvidere midler til yderligere forbedringer på velfærdsområderne, herunder til ældre, sundhed, svage og udsatte grupper og børn. Hertil kommer en række øvrige nye initiativer, blandt andet midler til investeringer til gennemførelse af reformerne af politi, domstole og tinglysning. I alt indeholder finanslovforslaget nye initiativer for 8,8 mia. kr. i 2007.