Budgetoversigt 3, december 2006

05-12-2006

I finansloven for 2007 skønnes overskuddet på statens DAU-saldo til 68½ mia. kr. i 2007, mens der i 2006 skønnes et overskud på ca. 83¾ mia.kr. De store overskud i 2006 og 2007 skyldes navnlig den gunstige konjunktursituation samt merindtægter fra Nordsø-aktiviteterne.

I finansloven for 2007 skønnes overskuddet på statens DAU-saldo til 68½ mia. kr. i 2007, mens der i 2006 skønnes et overskud på ca. 83¾ mia.kr. De store overskud i 2006 og 2007 skyldes navnlig den gunstige konjunktursituation samt merindtægter fra Nordsø-aktiviteterne.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til ca. 56 mia. kr. om året i 2006 og 2007. Det svarer til 3,4 pct. af BNP i 2006 og 3,3 pct. af BNP i 2007.

Finansloven og budgetterne for kommuner og regioner skønnes samlet set at indebære et neutralt bidrag fra finanspolitikken i 2007 til den økonomiske aktivitet i 2007.