Danmarks Konvergensprogram 2006

20-12-2006

Danmarks konvergensprogram for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i den reformerede Stabilitets- og Vækstpagt. Konvergensprogrammet udarbejdes én gang om året og sendes til EU.

Danmarks konvergensprogram for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i den reformerede Stabilitets- og Vækstpagt. Konvergensprogrammet udarbejdes én gang om året og sendes til EU.

Udvalgte hovedbudskaber i Danmarks konvergensprogram 2006 er:

  • Fremskrivningen i konvergensprogrammet opfylder i store træk kravet om finanspolitisk holdbarhed – uden, at der forudsættes nye tiltag på arbejdsmarkedet. Det er første gang i 2010-planens historie.

  • Det holdbare forløb forudsætter, at de store offentlige overskud i disse år anvendes til at nedbringe den offentlige gæld. Den nuværende konjunktursituation med høj aktivitet kræver også tilbageholdenhed i finanspolitikken.

  • Med Velfærdsaftalen er der skabt betydelig større sikkerhed omkring finansieringen af den offentlige velfærd i mange år fremover, når levetiden stiger, og der bliver flere ældre.

  • Offentlige udgifter til sundhedsvæsen og ældrepleje vil fortsat udgøre en central finanspolitisk udfordring.

  • Konvergensprogrammet indeholder (strukturelle) offentlige overskud på over 1 pct. af BNP om året i perioden frem mod 2010.