Økonomisk Redegørelse, december 2006

05-12-2006

Økonomisk Redegørelse, december 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2008 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

Økonomisk Redegørelse, december 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2008 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

BNP ventes at vokse med 3,3 pct. i 2006, hvorefter væksten dæmpes til 2,2 pct. i 2007 og 1,2 pct. i 2008. Produktionsfremgangen i år og næste år vil forøge beskæftigelsen i forhold til det historisk høje niveau i 2006, hvorefter den forudsatte normalisering af konjunktursituationen kan trække i retning af et mindre beskæftigelsesfald og samtidig reducere manglen på arbejdskraft. Ledigheden ventes at nå ned på et gennemsnitligt niveau på 112.000 personer i 2007 og 2008, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken.

Overskuddet på de offentlige finanser skønnes til godt 56 mia. kr. i 2006 og 2007, efter det rekordstore overskud på 71¾ mia. kr. i 2005. Et første summarisk skøn for 2008 indebærer et overskud på den offentlige saldo på 56¼ mia. kr. De store overskud øger tempoet for gældsnedbringelsen, der er på forkant af den oprindelige 2010-plan.