Hvorfor ikke udbyde? - Inspiration til kommunalbestyrelsens arbejde med udbud

10-02-2006

Strukturreformen aktualiserer behovet for et samlet overblik over kommunens udbudspolitik. I denne pjece gives en kort og overskuelig opdatering af udbudspolitikkens væsentlige spørgsmål.

Strukturreformen aktualiserer behovet for et samlet overblik over kommunens udbudspolitik. I denne pjece gives en kort og overskuelig opdatering af udbudspolitikkens væsentlige spørgsmål.

Med den kommunale styrelseslov er kommunerne forpligtet til at udforme en udbudspolitik, dvs. nogle principper for, hvordan man griber arbejdet med udbud an. Hensigten er, at borgere, medarbejdere og leverandører kan få overblik over kommunalbestyrelsens holdninger og beslutninger om, hvilke opgaver der skal udbydes. Formålet med denne pjece er at give inspiration til kommunalbestyrelsens arbejde. Der sættes fokus på status for kommunernes arbejde med udbud på forskellige områder, og der stilles en række relevante arbejdsspørgsmål, der kan danne udgangspunkt for diskussion. Herunder også en afklaring af, hvilke opgaver der kan være relevante at udbyde.

Endvidere samles der op på en række gode råd til, hvordan man kommer i gang med arbejdet med at formulere en udbudspolitik.