Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet - rapport fra Trepartsudvalget - Sammenfatning

07-02-2006

Trepartsudvalget blev nedsat i september 2004 med henblik på at kortlægge og analysere den nuværende voksen- og efteruddannelsesindsats i Danmark.

Trepartsudvalget blev nedsat i september 2004 med henblik på at kortlægge og analysere den nuværende voksen- og efteruddannelsesindsats i Danmark. Med afsæt heri skulle udvalget endvidere fremsætte anbefalinger om, hvordan målsætningen om livslang opkvalificering og uddannelse for alle kan realiseres i samspil mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige.

Trepartsudvalget har nu færdiggjort sit arbejde. Udvalget anbefaler på den baggrund, at der sker en styrkelse af den samlede voksen- og efteruddannelsesindsats. Udvalget anbefaler særligt, at der sker en styrkelse af indsatsen for de grupper, som er særligt udsatte på arbejdsmarkedet, herunder personer med utilstrækkelige læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder.

Sammenfatningen indeholder udvalgets kommissorium og sammensætning og trepartsudvalgets samlede overvejelser og anbefalinger.