Livslang uddannelse og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet - rapport fra Trepartsudvalget - Bind 2 Kortlægning og analyser

07-02-2006

Bind 2 indeholder udvalgets samlede kortlægning og analyse. Rapporten lægger ud med at analysere betydningen af globaliseringen og den teknologiske udvikling for kravene til det danske arbejdsmarked, hvorefter der gives en karakteristik af det danske arbejdsmarked med fokus på betydningen af uddannelse.

Bind 2 indeholder udvalgets samlede kortlægning og analyse. Rapporten lægger ud med at analysere betydningen af globaliseringen og den teknologiske udvikling for kravene til det danske arbejdsmarked, hvorefter der gives en karakteristik af det danske arbejdsmarked med fokus på betydningen af uddannelse.

Herefter følger en meget detaljeret beskrivelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen i Danmark. Temaerne er det offentlige og private udbud af VEU, aktivitet og udgifter i offentlig VEU, brugere af VEU (ansatte og virksomheder), motivation og barrierer i forhold til deltagelse i VEU for ansatte og virksomheder, merit og realkompetence i VEU, overenskomstbestemmelser om VEU, effekter af VEU og den danske VEU-indsats i internationalt perspektiv. Udvalget har bl.a. i sin kortlægning fået udført to spørgeskemaundersøgelser (Brugersurvey 2004 og Virksomhedssurvey 2004). Disse er dokumenteret sidst i rapporten.

Trepartsudvalget har fået foretaget følgende eksterne analyser:

  1. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse, 2005.
  2. Teknologisk Institut, Analyserapport vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) - Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte, 2005. Delanalyse kvantitativ analyse. Delanalyse kvalitativ analyse. Delanalyse litteraturstudier.   Bilag kvantitativ analyse