Organisering og effektivitet på hjemmehjælpsområdet - fokus på personlig pleje og praktisk hjælp

26-01-2006

Denne brochure sammenfatter resultaterne af en undersøgelse af organisering og effektivitet på det udgående hjemmehjælpsområde. Brochuren har særlig vægt på den analysemodel og det it-baserede diagnoseværktøj, som har dannet grundlag for undersøgelsen.

Denne brochure sammenfatter resultaterne af en undersøgelse af organisering og effektivitet på det udgående hjemmehjælpsområde. Brochuren har særlig vægt på den analysemodel og det it-baserede diagnoseværktøj, som har dannet grundlag for undersøgelsen. Analysemodellen og diagnoseværktøjet er udviklet til brug for kommuner, der ønsker inspiration til effektivisering af hjemmehjælpsområdet.