Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden - Aftale om fremtidig indvandring

23-06-2006

Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden - Aftale om fremtidig indvandring

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en aftale om reformer, der dækker en lang række områder i det danske velfærdssamfund. Aftalen kommer i forlængelse af regeringens udspil Fremtidens velstand og velfærd, som blev præsenteret den 4. april i år.

Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden omfatter følgende områder:

  • Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
  • Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden
  • Flere indvandrere og efterkommere i arbejde
  • Hurtigere gennem uddannelserne
  • Ungdomsuddannelse til alle
  • Styrket voksen- og efteruddannelse
  • Investeringer i fremtiden
  • Forskning og udvikling
  • Innovation og iværksætteri
  • Flere med en videregående uddannelse

Regeringen og Dansk Folkeparti har endvidere indgået en aftale vedrørende fremtidig indvandring.