Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2007

22-06-2006

Regeringen indgik den 10. og 12. juni aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonom for 2007. I aftalen med regionerne indgår et niveauløft på 1,6 mia.kr. vedrørende serviceudgifterne i 2006. Med aftalen sikres samtidig et samlet løft på sygehusområdet mv. på 925 mio.kr. i forhold til 2006.

Regeringen indgik den 10. og 12. juni aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonom for 2007. I aftalen med regionerne indgår et niveauløft på 1,6 mia.kr. vedrørende serviceudgifterne i 2006. Med aftalen sikres samtidig et samlet løft på sygehusområdet mv. på 925 mio.kr. i forhold til 2006.

Aftalen med KL indebærer, at der afsættes yderligere 500 mio. kr. fra 2007 og frem. Heraf får ældreområdet et yderligere løft på 300 mio. kr. ud over den pulje på 500 mio. kr., som indgår i regeringsgrundlaget. I alt afsættes 800 mio. kr. i 2007 til et løft af indsatsen for ældre.