Statens selskaber 2006

26-06-2006

Statens selskaber 2006 giver et overblik over udviklingen i statslige aktieselskaber og delvist statsligt ejede aktieselskaber.

Statens selskaber 2006 giver et overblik over udviklingen i statslige aktieselskaber og delvist statsligt ejede aktieselskaber.

Der gives indledningsvist et overblik over statens aktieposter, der pr. 31. december 2005 var fordelt på 19 aktive selskaber, hvoraf 12 var statslige aktieselskaber. Dertil kommer DSB og Energinet.dk, der er selvstændige offentlige virksomheder, samt Ørestadsselskabet I/S, hvori staten også har ejerandel. Endvidere beskrives overordnet selskabernes økonomiske resultater for regnskabsåret 2005 og statens udbytteindtægter.

Statens selskaber 2006 indeholder desuden en beskrivelse af de overvejelser, der i foråret 2006 førte frem til etableringen af det nye danskbaserede energiselskab, DONG Energy A/S, herunder sammenhængen til den energipolitik, der føres på EU-niveau og nationalt i Danmark. Endvidere redegøres overordnet for det nye selskabs struktur og størrelse.

Endelig indeholder publikationen en række faktuelle oplysninger, herunder bestyrelsessammensætningen og finansielle nøgletal, for de selskaber mv., som staten helt eller delvist ejer. For de større selskaber er disse oplysninger suppleret med en beskrivelse af deres overordnede forretningsmæssige udvikling.