Budgetvejledning 2006

30-03-2006

Budgetvejledning 2006

Budgetvejledningen indeholder de generelle regler for statsadministrationens anvendelse af de bevillinger, der er givet på finansloven og ved tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Herudover indeholder budgetvejledningen regler og retningslinjer for disponering i tilfælde, hvor den pågældende disposition ikke har hjemmel på de givne bevillingslove, herunder særligt retningslinjer for udformningen af bevillingsansøgninger til Finansudvalget - de såkaldte aktstykker.

Den foreliggende budgetvejledning afløser Budgetvejledning 2001. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er omkostningsreformen, der indebærer en overgang fra udgifts- til omkostningsbudgettering på drifts- og anlægsområdet. Herudover er der foretaget mindre ændringer i disponeringsreglerne.

Reglerne i den foreliggende budgetvejledning gælder fra og med finansåret 2007.