Centraladministrationens organisering - status og perspektiver

29-03-2006

Centraladministrationens organisering - status og perspektiver

Finansministeriet analyse af centraladministrationens organisering er den mest omfattende analyse af sin art siden 1970’erne.

Analysen viser, at der er sket en stor udvikling i centraladministrationens organisering fx med hensyn til arbejdsdeling mellem departement og styrelser, organisering af policy-udvikling og politisk betjening, digitalisering, selskabsdannelser, administrative fællesskaber og fusioner. Mange styrelser varetager i dag en række opgaver i relation til ministerbetjening, policy-udvikling og lovforberedelse, som tidligere alene blev varetaget i departementerne.

Der er også sket en stor udvikling i vilkårene for ministeriernes arbejde. Ministerierne skal i dag håndtere tværgående udfordringer fra fx globaliseringen, og der stilles krav om hurtig reaktionsevne, kommunikationsevne samt stor analyse- og koordinationskapacitet.

Analysen præsenterer tre helt nye ministeriemodeller:

  • Den brede model (departements-styrelsesmodel med et bredt departement)
  • Den smalle model (departements-styrelsesmodel med et smalt departement)
  • Den differentierede model (træk fra begge modeller).

Analysen vurderer, hvordan ministerierne håndterer de aktuelle udfordringer samt hvilke styrker og svagheder, der er forbundet med de enkelte ministeriemodeller. Den viden er afgørende for at sikre en effektiv og velfungerende organisering.