Statsligt forskningsbudget 2005 ("Forskningens Finanslov")

30-03-2006

Statsligt forskningsbudget 2005 ("Forskningens Finanslov")

Rapporten fokuserer indledningsvis på en beskrivelse af de samlede statslige forskningsbevillinger, herunder aftalerne om Finansloven for 2004.

De statslige forskningsbevillinger belyses herefter ud fra forskellige parametre så som forskningsformål, hovedsektorer, ansvarsområder, basis/program m.v.

Rapporten indeholder endvidere en gennemgang af de enkelte ministeriers forskningsbevillinger i perioden 1995 til 2008, samt konkrete eksempler på forskningsaktiviteter på de enkelte ministerområder.

Rapporten afsluttes med en fremstilling af udviklingen i forskningsbevillinger til sektorforskningsinstitutionerne samt en uddybning af kategorierne andre forskningsinstitutioner, andre større tilskudspuljer, samt hovedsektoren andet.