Statsligt forskningsbudget 2006 (Forskningens Finanslov)

31-03-2006

Rapporten fokuserer indledningsvis på en beskrivelse af de samlede statslige forskningsbevillinger, herunder en uddybning af årsagerne til ændringerne i forskningsbevillingerne i 2006 i forhold til 2005.

Rapporten fokuserer indledningsvis på en beskrivelse af de samlede statslige forskningsbevillinger, herunder en uddybning af årsagerne til ændringerne i forskningsbevillingerne i 2006 i forhold til 2005.

De statslige forskningsbevillinger belyses herefter ud fra forskellige parametre så som forskningsformål, hovedsektorer, ansvarsområder, basis/program m.v.

Rapporten indeholder endvidere en gennemgang af de enkelte ministeriers forskningsbevillinger i perioden 2000 til 2009, samt konkrete eksempler på forskningsaktiviteter på de enkelte ministerområder.

Rapporten afsluttes med en fremstilling af bl.a. udviklingen i forskningsbevillinger til sektorforskningsinstitutionerne.